นโยบายการให้บริการ

1. การให้บริการในระบบ www.taradgurufree.com เป็นการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการผ่าน www.taradgurufree.com เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลหรือผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้า และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้า แล้วติดต่อซื้อขายสินค้ากันเองอย่างอิสระด้วยความพึงพอใจ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่ง www.taradgurufree.com มิได้มีส่วนในธุรกรรมการซื้อขาย หรือการจัดจำหน่าย สินค้า/บริการ ตามที่ได้ลงประกาศผ่าน www.taradgurufree.com ระหว่างผู้ใช้บริการ กับทั้งมิได้มีส่วนในธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ใช้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด


2. สินค้า/บริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้า/บริการ ใน www.taradgurufree.com ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โดย www.taradgurufree.com ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล และ www.taradgurufree.com ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการของ www.taradgurufree.com ดังนั้น www.taradgurufree.com จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่รับผิด ต่อสินค้า/บริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้า/บริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ www.taradgurufree.com ไม่ว่าในกรณีใด หรือความเสียหายใดก็ตาม


3. ผู้ใช้บริการต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการเลือกสินค้า/บริการ ติดต่อซื้อขาย หรือกระทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดย www.taradgurufree.com จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือ โดยใช้ระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของการให้บริการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลและช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ถือเป็นข้อผูกพันให้ www.taradgurufree.com ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น