เงื่อนไขการลงประกาศฟรี

1. ห้ามโพสสแปมประกาศ อันจะทำให้เกิดความรำคาญ หรือ เกิดความเสียหายต่อระบบโดยรวม
2. ขอความร่วมมือในการโพสต์ ให้ตรงหมวดหมู่  (หากพบเราจะทำการลบโพสต์ของท่านทันที)
3. ห้ามโพสประกาศขายสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด การพนัน, เว็บลามก, ยาผิดกฏหมายทุกชนิด, บริการทางเพศ ฯลฯ หากพบเห็นจะลบประกาศทันที
4. ห้ามโพสข้อความหรือสิ่งใดที่เป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด
5. สินค้า/บริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้า/บริการ ใน www.taradgurufree.com  ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โดยทางเรา ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล และ เราไม่ได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการจึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่รับผิด ต่อสินค้า/บริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้า/บริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ www.taradgurufree.com  ไม่ว่าในกรณีใด หรือความเสียหายใดก็ตาม