เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ www.taradgurufree.com เป็นเว็บไซต์ให้บริการประกาศโฆษณาฟรี หรือ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อการค้าขายบนอินเตอร์เน็ต (อี-คอมเมิร์ซ) เท่านั้น

เพื่อเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการผ่าน www.taradgurufree.com เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลหรือผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้า และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้า แล้วติดต่อซื้อขายสินค้ากันเองอย่างอิสระด้วยความพึงพอใจ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางการใช้งานฟรียกเว้นประกาศในจุดๆที่ทางเราคิดค่าบริการเท่านั้น